Doradztwo

KONTAKT
telefon kontaktowy:

+48 22 45 25 701


napisz do nas wiadomość e-mail:

biuro[malpa]anon-invest.pl

Dane firmy:
Anon Invest Sp. z o.o.
ul. Ludwika Rydygiera 13 lok. 268
01-793 Warszawa

NIP: 525-24-94-837
REGON: 142711194
KRS: 0000372454

Doradzamy na każdym etapie inwestycji.

 • doradztwo w procesie zakupu gruntu,
 • opracowanie koncepcji inwestycji,
 • weryfikacja dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
 • przeprowadzenie procesu przetargowego i wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich branżach występujących w obiekcie zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • negocjacje umów,
 • opracowanie harmonogramów robót,
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia inwestycji,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,
 • kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne,
 • kontrola zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu,
 • wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy,
 • doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający, pomoc form
Strona główna          O firmie          Oferta          Dobre Praktyki          Realizacje          Praca          Kontakt
Anon Invest Sp. z o.o.
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Poznań